KONFERENCE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Srdečně vás zveme na konferenci reformy psychiatrické péče. Reforma psychiatrické péče se nyní přesouvá z plánovací etapy do realizační fáze. Úspěšně se otevřelo prvních pět center duševního zdraví, v nemocnicích se připravují transformační plány a multidisciplinární týmy jsou připraveny na vzájemnou spolupráci.

Jak přesně ke změnám dochází, kdo jsou jejich klíčoví aktéři, kam reforma směřuje a jak se do ní zapojit se dozvíte:

Kdy

23. listopadu 2018
od 09.00 hodin

Kde

TOP HOTEL PRAHA
& CONGRESS CENTRE

Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4, Česká republika
zobrazit na mapě

Online přihláška

Osobní údaje

Kontaktní údaje

Strava

Tlumočení

Poznámky

Dotaz

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely organizace konferencí pořádaných v rámci Reformy psychiatrické péče, a to po dobu 10 let od ukončení realizace projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213“. Správcem osobních údajů („správce“) je Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví, IČO 00024341, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Štefan Glezgo, stefan.glezgo(zavináč)mzcr.cz. Osobní údaje mohou být předány právnickým či fyzickým osobám, jež se podílejí na uvedeném projektu, nebo jej zajišťují, případně osobám nebo orgánům provádějícím jeho kontrolu. Právním základem zpracování je Vámi udělený souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu není Vaší právní povinností, ale je nutnou podmínkou pro Vaši účast ve výše uvedeném projektu. Máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte též právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.